තිසුරි යුවනිකා විවාහයෙන් පසු සැමියත් සමග ගෙවන ජීවිතයේ ලස්සන ජායාරූප 20ක්

පුංචිම පුංචි කාලයේ ඉඳලා රංගන කටයුතු වලට දායක වෙන්න තිසුරිට පුළුවන් උනා‍.අවුරුදු හතරේ ඉඳලම ඇය රඟපානව‍ා.ඒකට ලොකු අවස්ථාවකුත් ඇවට නිතැතින්ම ලැබුණා.ඒ තිසුරිගේ ආදරණීය මෑණියන් ඒ දිනවල පුංචි තිරයට නැතිවම බැරිවූ රංගන ශිල්පිණියක් වී සිටීමයි.ඒ දවස්වල පුංචිතිරයේ අහිංසකාවිය උකන් සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි ඇය තිසුරිගේ මව දැන් ඒ තැන තිසුරි ඉන්නවා. තිසුරි විවහා වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ විරෝදාර රණවිරුවෙක් සමගයි තිසුරි සැමියා සමගින් ගතකරන ආදරණිය කැදැල්ලේ ලස්සන චයාරුප කිහිපයක් මේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.