එංගලන්තයේ දිවි ගෙවන කාංචනා මෙන්ඩිස්ගේ ලස්සන ජායාරූප 20ක්

කාංචනා මෙන්ඩිස් මුලින්ම කලාවට පිවිසෙන්නේ වෙළඳ දැන්වීමකට පෙනී සිටිමින්.ඉන්පසු සිනමාවට සම්බන්ධ වෙනවා .රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි රෝස වසන්තේ තමයි කාංචනා රංගනයෙන් දායකවුනු සිනමා පට වෙනවා.ඒ විතරක් නෙවෙයි ටෙලි කතා රැසකත් ඇයගේ රංගනය අපිට දැකගන්නට ලැබුනා.

ඒ කාලයේ පුංචි තිරයට නම් ඇය නැතිවම බැරි කෙනෙක් උනා.විවාහයෙන් පසුව දැන් ඇයගේ පදිංචිය එංගලන්තයේ.මේ ඇය තමන්ගේ පවුලේ අයත් එක්ක එංගලන්තයේ ගෙවන ආදරණීය ජීවිතයේ රූපමය පෙල ගැස්මකි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.