ජනප්‍රිය නිවේදක රංගන ද සිල්වාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30ක්

නිවේදකයෙකු හා වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නෙකු ලෙස රට තුල අති විශාල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්ව සිටින අයෙකු ලෙස රන්ගන ද සිල්වා හැදින්විය හැකිය. කොපි චැට් වැඩසටහන ඔස්සේ ජනතාව අතර දැඩි ප්‍රේක්ශක ප්‍රතිචාරයක් ලබාගන්නට රන්ගන සමත්වූයේ ඔහුගේ විශිශ්ට කථන දක්ශතාවය නිසාමය. ඉතින් ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහතින් වේ.

රන්ගනව නම් නිතර දෙවේලේ රූපවාහිනියෙන් ඔබ දුටුවත් , ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප නම් ඔබට නිතර දකින්නට නොලැබේ. ජනප්‍රිය නිවේදක රන්ගන ද සිල්වාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.