ජනප්‍රිය ගායිකා ශශිකා නිසන්සලාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 40ක්

ශ්‍රී ලන්කාවේ ගායිකාවන් අතර සුවිශේශී තැනක් ශශිකා නිසන්සලා හට හිමිවේ. ඇය සතු අති විශිශ්ට ගායන හැකියාව හා ඇයගේ නිහතමානී බව ජනතාවගේ ගෞරවාදරයට වැඩියෙන් පාත්‍ර වන්නට හේතු වී ඇත. පහතින් දැක්වෙන්නේ ශශිකාගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චායාරූප පෙලකි.

මේ චායාරූප මින් පෙර ඔබ දැක නැති ඒවා විය හැක. ජනප්‍රිය ගායිකා ශශිකා නිසන්සලාගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.