ශනුද්‍රි හා දිනක්ශිගේ ඔබ නොදුටු කුඩා කල දුර්ලභ ජායාරූප 30ක්

ප්‍රියසාද් පවුල මෑත කාලයේදී වඩාත් කතාබහට ලක්විය. ඒ දිනක්ශි ප්‍රියසාද්ගේ විවාහය නිසාවෙනි. කලාවේ නමක් දිනාගෙන සිටින නිලියන් යුගලයක් වන ශනුද්‍රි හා දිනක්ශිගේ දැන් කාලයේ චායාරූප ඔබ ඕනෑතරම් දැක ඇති. එහෙත් ඔවුන් කුඩා කාලයේ චායාරූප නම් ඔබ එතරම් දැක නැතුව ඇති.

පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ දැක නැති දුර්ලභ චායාරූප පෙලකි. ශනුද්‍රි හා දිනක්ශිගේ කුඩා කල ඔබ දැක නැති , පහසුවෙන් දැක ගන්නට නොලැබෙන කුඩා කල ජායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.