ශ්‍රී ලංකා නළු නිලියන්ගේ හා ජනප්‍රිය පුද්ගලයින්ගේ ඔබ නොදුටු කපල් ජායාරූප 40ක්

නලු නිලියන් කියල කියන්නේ රටක වඩාත් අවධානයක් දිනාගන්නා පිරිසක්. නිතර දෙවේලේ රූපවාහිනියෙන් අපි නලු නිලියන්ව දකිනවා. එහෙත් ඔවුන්ගේ ආදරණීයන්ගේ චායාරූප නම් නිතරම පාහේ අපහට දකින්නට ලැබෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නේ ලන්කාවේ ජනප්‍රිය නලු නිලියන්ගේ කපල් චායාරූප පෙලක්.

නලු නිලියන්ගේ ආදරණීයන් දැකගන්නට ආසාවෙන් ඉන්න අයටනම් මෙම චායාරූප පෙල ගොඩක් වැදගත් වේවි. ලාන්කික නලු නිලියන්ගේ හා ජනප්‍රිය පුද්ගලයින්ගේ ඔබ නොදුටු කපල් චායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Add a Comment