ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රීලාංකික නිළියන් මේකප් ඇතිව සහ මේකප් නොමැතිව ගත් ජායාරූප 30ක්

කලාවේ යහ පැවැත්ම සදහා දක්ශ නිලියන් සතු විය යුතුය. නිලියන් කෙරෙහි ජනතාවගේ අවධානයද වඩාත් යොමුවේ. ඉතින් නිලියන් මේකප් සමගින් නම් ඔබ නිතර දෙවේලේ දකිනවා. එහෙත් මේකප් නොමැතිව ඔවුන්ගේ ස්වරූපය ඔබ එතරම් දැක නැතිව ඇති. පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි චායාරූප පෙලකි.

මෙම නිලියන්ගේ මේකප් නොමැති චායාරූප ඔබ මින් පෙර දැක නැතුව ඇති. ලාන්කික නිලියන්ගේ මේකප් ඇතිව සහ මේකප් නැතිව චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. Gayathri Dias

21. Anarkali Akarsha

22. Upeksha Swarnamali

23. Udari Perera

24. Thisuri Yuwanika

25. Pooja Umashankar

26. Piumi Hansamali

27. Nathasha Perera

28. Nayanathara Wickramarachchi

29. geethma bandara

30. michelle dilhara

Add a Comment