ප්‍රසිද්ධ ගායන් ශිල්පී ශිහාන් මිහිරන්ගගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30ක්

ශිහාන් මිහිරන්ග කියල කියන්නේ ගායකයෙකු ලෙස අති මහත් ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්වූ අයෙකි. රියැලිටි තරගාවලියකින් ගායනයට පිවිසි ශිහාන් අද වන විට රියැලිටි ගායන තරග විනිශ්චය කරන්නෙකු බවට පත්ව තිබේ. ජනතාව අතර මහත් ප්‍රසාදයක් දිනා සිටින ශිහාන්ගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහතින් දැක්වේ.

මේවා ඔබ මින් පෙර නොදුටු චායාරූප පෙලකි. ජනප්‍රිය ගායක ශිහාන් මිහිරන්ගගේ පවුලේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment