ජනප්‍රිය නිරූපිකා ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධනගේ ඔබ නොදුටු ජායාරූප 30ක්

ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධන යනු නිරූපණ ක්ශේත්‍රයේ නමක් දිනා සිටින අයෙකි. එමෙන්ම ජනප්‍රිය ගායක දුශ්‍යන්ත් වීරමන්ගේ ආදරණීය බිරිද වේ. පසුගිය දිනවල නිවේදිකාවක් ලෙස ජනප්‍රියත්වයට පත්වන්නට ස්ටෙෆනි සමත්විය. වොයිස් ටීන් රියැලිටි වැඩසටහන මගින් ජනතාවගේ දැඩි ප්‍රසාදයට පත්වන්නට ඇය සමත්විය. ජනප්‍රිය නිරූපිකා ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධනගේ ඔබ නොදුටු චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment