ලංකාවේ ලස්සනම නිලියන්ගේ ජායාරූප 40ක්

ටෙලි නාට්‍ය හා චිත්‍රපට වෙත ජනතාවගේ වඩාත් අවධානයක් යොමුවේ. පාලුව කාන්සිය මකාගන්නටත් , රසවින්දනය සදහාත් ටෙලි නාට්‍ය හා චිත්‍රපට නරඹන්නට අප පුරුදුව සිටී. ඉතින් මේවායේ රන්ගනේ යෙදෙන රන්ගන ශිල්පිනියන් ජනතාව අතර වඩාත් ජනප්‍රියත්වයක් උසුලයි.

අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ කලාවේ සිටින ලස්සනම නිලියන් පෙලකගේ චායාරූපයි. ලන්කාවේ ලස්සනම නිලියන්ගේ ජායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Add a Comment