ජනප්‍රිය ගායක කසුන් කල්හාර බිරිද කුශානි සමග ගතකරන පවුල් ජීවිතය දැක්වෙන ජායාරූප 30ක්

කසුන් කල්හාර කියන්නේ ඉතා මිහිරි කටහඩක් හිමි ජනතාව අතර ජනප්‍රියත්ව‍යක් දිනාගෙන සිටින ගායකයෙකි. ඔහුගේ ගීත වඩාත් ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්වූ අතර , ඔහුගේ ගායන හැකියාව විශිශ්ට වේ. ඔබ කසුන් කල්හාර රූපවාහිනියෙන් නම් දකිනවා. එහෙත් ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප නම් ඔබට නිතර දකින්නට ලැබෙන්නෙ නැහැ. කසුන් කල්හාරගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහතින් වේ.

මේවා ඔබ මින් පෙර නොදුටු චායාරූප විය හැක. කසුන් කල්හාර ගතකරන පවුල් ජීව්තය දැක්වෙන ජායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment