සනුක වික්රමසිංහ හා පෙම්වතිය වින්ඩිගේ ඔබ නොදුටු කපල් ජායාරූප 30ක්


ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර අතර වඩාත් ජනප්‍රිය ගායකයෙකු වන්නට සනුක වික්‍රමසින්හ සමත්ව සිටී. ගායකයෙකු ලෙස ඉතාම කෙටි කලකින් ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්වූයේ ඔහුගේ ඇති දක්ශතාවය නිසාමය. ඔහුගේ සින්දු කිහිපයක්ම විශාල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්විය.

ඉතින් සනුකගේ චායාරූප නම් ඔබ ඕනෑතරම් දැක තියෙනවා. එහෙත් අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ සනුක හා ඔහුගේ පෙම්වතිය වින්ඩියේ චායාරූප පෙලකි. ඒවා පහතින් දැක්වේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Add a Comment