වයස ආදරයට බාධාවක් නෙමෙයි කියල පෙන්වන වයස්ගත ආදරවන්තයින්ගේ සැබෑ ආදරය පෙන්වන ජායාරූප 40ක්

ආදරය කියල කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන උත්තරීතරම හැගීමක්. සමහරුන් සැබෑ ආදරය සොයන්නට ජීවිත කාලයම ගත කරන අතර එහෙත් සමහරුන් තමන්ගේ සැබෑ ආදරය කලින්ම හොයාගෙන ජීවිත කාලයම සැබෑ ආදරය සමගින් සතුටින් ගත කරනවා. ජීවිතයේ හැම කාලයේම වෙනස් නොවී පවතින ආදරයක් ලබන්නත් වාසනාව තියෙන්න ඕනි.

ලෝකයේ සමහර කපල් තරුණ කාලයේදී වගේම මහලු වියේදීත් එක හා සමානව ආදරයෙන් දිවි ගෙවනවා. ඒ ආදරය රූපයට නොව හදවතට ආදරය කරන හරිම සුන්දර ආදරයක්. වයස්ගත ආදරවන්තයින්ගේ සැබෑ ආදරය පෙන්වන ජායාරූප 40 ක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

Add a Comment