රිදී තිරයේ සීනු හඬ උරේෂා රවිහාරිගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ඡායාරූප 25ක්

රහසිගත සුසුමක් ඒ තමයි උරේෂාගේ අලුත්ම සින්දුව. දයා ද අල්විස් මහත්මිය රචනා කළ මෙම ගීතයට සංගීතය සපයා ඇත්තේ  සුරේෂ් මාලියද්ද විසින්. ඇය කාලයක් තිස්සේ කරන්න හිතන් හිටපු හිතේ තුබුන ආසවක්ලු දයා ද අල්විස් මහත්මියට කියලා ගීතයක් ලියවා ගන්න එක. ඉතින් ඒ දේ ඇය සාර්ථක ලෙස කරලා තියනවා කියලත් උරේෂා කියනවා.සිංහල සිනමා පසුබිම් ගායිකාවක් විදිහට උරේෂා වර්ථම‍ානයේ ඉහලින්ම ඉන්න කෙනෙක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.