හිරුනිකා පවුලේ අයත් එක්ක අවුරුදු සැමරූ හැටි

සුමනා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හා භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ යුවළට දාව හිරුනිකා  1987 ඔක්තෝබර් 14 දින උපත ලැබීය.ඇයගේ පියා වූ භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතා දේශපාලන ගැටුම් මත හදිසි වියෝවීමෙන් පසු ඔහුගේ දේශපාලනයේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා හිරුනිකා දේශපාලනයට පිවිසියාය. ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පියෙකු, නිවේදකයෙකු හා රංගන ශිල්පියෙකු වන හිරාන් යටිඕවිට ඇයගේ ආදරණීය සැමියාය.ඔවුන් දෙදෙනා සුරතල් දරු තිදෙනෙකු ගේ දෙමව්පියන්ද වෙයි.මේ හිරුනිකාගේ පවුලේ අය මෙදා සිංහල අලුත් අවුරුදු සැමරූ හැටි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.‍

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.