සිනමාව හැඩ කල ඇය පසුව රට හදන තැනටත් ගිය රූමතියකි මේ ගීතා ගේ ලස්සන ජායාරූප 20ක්

ලංකාවේ ජනප්‍රියම තරුවක්. ඒ වගේම ඇය රූප රාජිනියක ලෙසත් කිරුළු පැළඳ තිබෙනවා.අනතුරුව 1975 වසරේ සිට  ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය රංගන ශිල්පිනියක මෙන්ම නිෂ්පාදිකාවක්ද වශයෙන් කටයුතු කරනවා.ඉතා ජනප්‍රිය චිත්‍රපට පනහකට අධික ප්‍රමාණයකට ඇය සිය රංගන දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා.සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලැබූ ඇය 2015 වසරේදී පාර්ලිමේන්තූ මන්ත්‍රීවරියක් ලෙස තේරී පත්වෙනවා.70, 80,90 දශකවල තරුණ පරපුරේ සිහින කුමරිය වූ ගීතා කුමාරසිංහගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයකි මේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.‍

18.‍

19.

20.‍