ගායන ශිල්පි දිනේෂ් තරංගගේ සුන්දර කැදැල්ලේ ඡායාරූප 20ක්

මීවිත පිරුනා මැදියම් රෑ, ‘ඉරණම ගමනේ ඔහුගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වූ ගීතයි.රියැලිටි තරු මාවතේ පැමිණ තරුණ සිත් වසඟයට ගත් යොවුන් ගායන ශිල්පියෙක් තමයි දිනේෂ් තරංග කියන්නේ.රැන්ඩෙලා මාරිස්,කියන්නේ දිනේෂ්ගේ අ‍ාදරණීය බිරිඳ.ඇය ඔහුට වැඩිය වැඩිමහල් කාණ්තාවක්.අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ මල්ලි කෙනෙක් අක්කා කෙනෙකුට ආදරය කරනවා කියන්නේ දකින අයට හරි අමුතු දෙයක්.නමුත් ඔවුන් දෙදෙනා ප්‍රීතිමත් යුග ජීවිතයක් ගත කරනවා.මේ ඔවුන්ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයකි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.