ගායිකාවක්,රංගන ශිල්පිනියක් සහ වෘතිමය නීතිඥවරියක් වන නතාෂා පෙරේරාගේ සුන්දර ජායාරූප කිහිපයක් මේ

ඇය පුංචි කාලයේ ඉඳලා අපේ රටේ හැම කෙනෙක්ම වගේ දන්නවා.නතාෂා පෙරේා කියන්නේ ගායිකාවක්,රංගන ශිල්පිනියක් ඒ වගේම වෘතිමය නීතිඥවරියක්. ඇය නිතිඥවෘත්තියට පැමිණෙන්නේ 2015 වර්ෂයේදී. බොහෝ දෙනා නම් කියන්නේ ඇය තමයි ලංකාවේ ඉන්න ලස්සනම නීතීඥවරිය කියලා. නතාෂාගේ ආදරණීය සැමියා ජනප්‍රිය ගායකයෙක් වන ප්‍රිහාන්.වෘත්තිමය ජීවිතය හා ව්‍යාපාර කටයුතු නිසා නතාෂා කාර්ය බහුලයි.කලා කටයුතු වලින් ඈත් වෙන්න නම් ඇය තවම තීරණය කරලා නෑ.අපි ඇයගේ සොඳුරු කැදැල්ලේ ජායාරූප බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.