සිරස සුපර් ස්ටාර් තරඟමාලාව හරහා ජනප්‍රිය වූ අමිල පෙරේරාගේ නොදුටු ජායාරූප 20ක්

හොඳ ගැඹුරු කට හඬක් තියෙන තරුණ ගායකයෙක් තමයි අමිල පෙරේරා කියල කියන්නේ.සංගීතයට ඔහු ලැදි වුනත් කවදාවත් තරුවක් වෙන්න කියල හිතේ  අදහසක්  තිබිලා නෑ.නමුත් සුපර්ස්ටාර් තරඟමාලාවට සහභාගී වූ ඔහු රටේම ජනප්‍රිය තරුවක් බවට පත් උනා.පොඩිකාලේ හිතන් ඉඳල තියෙන්නේ ආමි එකට යන්න.නමුත් සුපර්ස්ටාර් ඔහුගේ ඒ හීන සියල්ල වෙනස් කරා.මේ අමිල පෙරේරාගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.‍

14.

15.

16.

17.

18.

19.‍

20.

21.

22.