මේරියන්ස් සංගීත කණ්ඩායමේ නායක නලින් පෙරේරාගේ අ‍ාදරණීය කැදැල්ල ඡායාරූප 20ක්

කටහඬින් වගේම නලින් පෙරේරා කියන්නේ රූපයෙනුත් වයසට නොයන ගායකයෙක්.මේරියන්ස් සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක සංගීත ලෝ කයේ දිගු ගමනක් ආපු නලින්ට ආදරණීය දුවෙක් හා පුතෙක් සිටිනවා.නලින් පෙරේරා පුවත් පතකට කියලා තිබුණේ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුවත් ඔහුව දන්නැති කාලේ ඇගේ බිරිඳ ඔහුට ආදරේ කළ බවයි.නලින්ට ආදරණීය බිරිඳක් ඉන්නවා කියන්න ඒ කතාව හොඳටම ඇති.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.