යොවුන් ගායිකා ඔශානි සංදීපාගේ ඡායාරූප 25ක්

ප්‍රසංග වෙදිකාවලටත් නැතුවම බැරි චරිතයක් බවට පත්වෙලා ඉන්න ඔශානි සන්දිපා මෑත කාලයේ නම් වැඩිය දැකබලාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ.යොවුන් ගායිකාවන් අතරේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වූ ගායිකාවක් තමයි ඇය. ගායන තරඟයකින් ජයග්‍රහණය කිරීමත් එක්ක තමයි ඔශානි සංගීත ක්ශේත්‍රයට එන්නේ.පසුගිය කාලේ ඇසුනු විවිධ කතත් එක්ක ඇය සමා අරගෙනත් තිබුණා. ඒ ඔශානිට මේ ගමනට උදව් කරපු අයගේ නමක්වත් ඇයට මතක නෑ කියලා කියපු කතා වලට.මේ ඇයගේ සුන්දර ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.