දෙරණ අවුරුදු කුමරිය වූ ඇය අද දෙවනි ඉනිමේ චූටි මැණිකේ ලෙසින්

ඇය කල ක්ෂ්‍රේත්‍රයට පා තැබුවේ කිසිම හැදෑරීමකින් තොරවයි.ඒ දෙරනේ අවුරුදු කුමරිය වීමෙන් පසුව දෙවනි ඉනිම ටෙලි නාට්‍යයේ චූටි මැණිකේගේ චරිතය සඳහා රංගනයෙන් සම්බන්ධ වීමත් සමඟ.ප්‍රවීනයන් එක්ක ඉදිරියට රඟන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව හදාරන්න ඇය ආසාවෙන් ඉන්නවා වගේම  ඇයගේ අඩුපාඩු ඉදිරියට හදාගෙන දිගු   ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තුවෙනුත් ඇය ඉන්නවා. ශලිනි ප්‍රනාන්දුට අපි සුබ පතන ගමන් ඇයගේ ලස්සනන ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20‍.

21.

22.

23.

24.

25.