ලයාන්විතයා නම් වූ කීර්ති පැස්කුවෙල්ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 30ක්

 නීති විද්‍යාලයේ 2020 වසරේ විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දීල ලංකාවෙන්ම පළමු තැන ලබා ගත් ඇය තමයි අපි හැමෝම ආදරය කරන ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී කීර්ති පැස්කුවල් මහතාගේ ආදරණීය දියණිය.පුංචි කාලේ ඉඳන් ඇය පියාගේ ගීත අහන්න හුඟක් ආසයිලු.නමුත් කලාවට පිවිසෙන්න ඇය තුල රුචිකත්වයක් ‍නෑ.මේ ඇයගේ සුන්දර ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.