රුපයෙන් ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයට පවා ගෙනියන්න හැකි වූ ඩිස්නිගේ ජායාරූප

තවමත් තනිවම ඉන්න ඩිස්නි රාජපක්ෂ කියන්නේ අපිට ඉන්න හොලිවුඩ් රංගන ශිල්පිණියක වගේ රූප කායකට හිමිකම් කියන ඉතා රූමත් ඒ වගේම තමන්ට ලැබෙන ඕනෑම චරිතයකට ඉතාම හොඳ සාධාරණයක් කරමින් ඉතා දක්ෂ ලෙස රංගනයේ යෙදෙන රංගන ශිල්පිණියක්.මේ දවස්  වල අලුත් නිර්මාන කිහිපයකට ඇත ගහල ඉන්නේ. ඉතින් ඒ චරිත ඔස්සේ ප්‍රේක්ෂකයින් පිනවීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා කියලත් ඇය අපට කිවා.මේ ඩිස්නිගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.‍

25.

26.

27.

28.

29.

30.