හද රැඳි පැය ගෙන ආ ලහිරු මුදලිගේ සුරූපී බිරිඳ එක්ක ගෙවන සුන්දර ජිවිතේ

අපේ රටේ ගායකයෝ වගේ තමයි නිවේදකයොත් හතු පිපෙන්නා වගේ හැම තැනින්ම මතු වෙනවා.නමුත් ඒ අතරින් කිහිප දෙනෙක් පමණයි තමන්ටම අනන්‍ය වූ තැනක් හදා ගන්නේ.අන්න ඒ වගේ හද රැඳී පැය ඔස්සේ අපේ තරුණ තරුණියෝ ගොඩක් ආදරේ කරන බොහොම දක්ෂ ඒ වගේම හැඩකාර කටකාර කොල්ලෙක් තමයි ලහිරු මුදලිගේ කියල කියන්නේ. අපි ආදරයෙන් බලපු චාට් ෂෝ එක හද රැඳී පැය නැවතත් ආරම්බ කරන්න ලහිරු හිතල තියනවාලු ඒ හරි ටීවී ඔස්සේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.