ජනප්‍රිය විකට රංගන ශිල්පී දෙනුවන් සේනාධී හෙවත් දෙවැනි ඉනිමේ මයික්ගේ ආදරණීය කැදැල්ල

දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් වගේම දක්ෂ නිවේදයෙකුත් වන දෙනුවන් බොහෝ විට මේ ක්ෂ්‍රේත්‍ර දෙකේදිම නරඹන්නන්ගේ මුවඟට සිනහවක් නම් ගේන්න අමතක කරන්නේ නෑ.දෙවැනි ඉනිම නාට්‍යයේ මයික්ගේ චරිතයෙන් මේ දිනවල ඔහු ප්‍රේක්ෂකයින් අතර බොහෝ ජනප්‍රියයි. තිළිණි ඩිලුෂිකා ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳයි.ඉතින් මේ දෙනුවන්ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.