ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියන් 30 දෙනෙක් අවුරුද්දට අවුරුදු කුමරියන් ලෙස හැඩවී සි‍ටි අයුරු

උදා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට සමගාමීව දෙරණ සිරස ස්වර්ණවාහිනී රුපවාහිනි ITN නාලිකාව වගේ ලංකාවේ ප්‍රධානම නාලිකා රැසකින් අවුරුදු උත්සවේ ජයටම සැමරුවා.ඉතින් ඒ අවස්ථාවලට අපේ රටේ නමගිය සුරූපී රංගන ශිල්පිණියන් බොහොමයක් සහභාගි වී සිටියා.ඒ බොහොම අපූරුවට අවුරුදු කුමරියන් විදිහට හැඩ වෙලා.එයාලා ඒ අවස්ථවට සහභාගී වෙලා හිටියේ මෙන්න මේ විදිහටයි.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.