ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නලු නිලියන් හා ගායක ගායිකාවන්ගේ කපල් ජායාරූප 40ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නලු නිලියන් හා ගායකයින් රැසක් සිටී. ඔවුන් ගැන තොරතුරු දැනගන්න අපි හැමෝම කැමතියිනේ. ඉතින් මේ ප්‍රසිද්ධ අයගේ කපල් චායාරූප එනම් ආදරවන්තයින් , ආදරවන්තියන් හා ඔවුන් විවාහ වී සිටින අය කවුද කියල පහල චායාරූප වලින් ඔබට හොදින් බලාගන්නට පුලුවන්. ඔයාල කැමතිම නලු නිලියන් හා ගායකයින් මෙතන ඉන්නවා.

පහත චායාරූප පෙල නැරඹීමෙන් ඔබ නොදන්නා නලු නිලි කපල් ගැන ඔබට දැනගන්නට පුලුවන්. ලන්කාවේ ප්‍රසිද්ධ නලු නිලියන් හා ගායක ගායිකාවන්ගේ කපල් චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40