ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ විවාහයේ සුන්දර ජායාරූප

ඇත්තටම කුසල් කි‍යන්නේ දක්ෂ ක්‍රීකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ ගැන කිසිම විවාදයක් නෑ නමුත් අවාසනාවකට වගේ පසුගිය තරඟවාර කිහිපයකදීම ඔහු ලකුණු නොලබා දැවී යාම එක්ක කුසල් බොහෝ පිරිසකගේ දෝෂදර්ශණයට ලක්වුනා., ඒ වගේම ඔහුගේ විවාහය නිසාත් ඔහු ගැන ගොඩක් අය කතාකරන්න වුනා. කුසල් මෙන්ඩිස් විවාහ වෙන්නේ නිශේල් සුලක්ෂි ප්‍රනාන්දු සමගින් කුසල් විවාහ වෙන්නේ ඔහු අවුරුදු අටක් ආදරෙකල ආදර වන්තිය සමග,අපි කුසල්ගේ ක්‍රිකට් වලයි විවාහ ජීවිතයටත් සුබ පතමින් ඔහුගේ චාම් විවාහ උත්සවයේ ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

11.

12.

13.

14.

15.