නිරූපණ ශිල්පිනි හා රංගන ශිල්පිනී පියුමි හංසමාලීගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 25ක්

අවරුදු දහයක් පමණ වන ඇයගේ කලා ජීවිතයේදී ඇය නිරූපණ ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් විදිහටත් කටයුතු කර තිබෙනවා. සරාගී නිරූපණ ශිල්පිනියක් විදිහට ඇයව බොහෝ දෙනෙක් දැක්ක‍ට ඇයත් එක් පුතෙකු සිටින ආදරණීය මවක්. මාතෘත්වය ගැන ඇය තමන්ගේ සමාජ ජාලා ගිණුමේ පසුගියදා මේ විදිහේ සටහනක් එකතු කර තිබුණා.දරුවෝ එක්ක තනි උන මවක් පමණයි ඒ ජීවන බර ගැන දන්නේ. හුස්ම දැන් නැවතියන් මට මහන්සි කිය හැකිද මහන්සි උනත් මේ ජීවිතය ඇද යා යුතුමය. ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන්.එයයි ඇයගේ සටහන.මේ පියුමි හංසමාලිගේ ආදරණීය පුංචි කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.