ගායක ලහිරු පෙරේරාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 25ක්

ඔහුගේ 2008 පෙරළිකාර ගීතය වන “රම්බාරි ගීතය ගායනා කිරීමත් එක්ක ලහිරු පෙරේරා නම් වූ කටකාර දාංගලේ ඇති ගායන ශිල්පියා බිහි වෙනවා. ලහිරු විශේෂයෙන්ම ප්‍රසංග වේදිකාවට නම් නැතිවම බැරි ගායන ශිල්පිකේ වෙනවා.රම්බරි. චයිනා ටවුන්. ලා සිග්නෝරේ.මොට්ටු. හවසක මා. වගේ ගීත රැසකම හිමිකරුවා ඔහුයි.මේ වනවිට දරුවන් දෙදෙනෙකුගේ ආදරණිය පියෙකුද වෙනවා.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.