සජානාගේ සුන්දර චායාරූප 30ක්

සජානා වනිගසුරිය නිතර නිතර දකින්න ලැබෙන චරිතයක් නම් නෙවෙයි.ඇයගේ රංගනයෙන් හැඩවූ ලංකාවේ ගොඩක්ම ජනප්‍රියවූ ‘උණුහුම2’, ‘ඇයි කලේ ආදරේ’, ‘සඳනාරී’ කියන ගීත විෂුවල් වලින් ඇය ලාංකේය රසිකසිත් සොරාගත්තා, සජානා කියන විදියට ඇය ගොඩක් නිසහසේ ඉන්න කැමති චරිතයක්,ඒ වගේම සජානා කියන විදිහට ඇය ටිකක් ආඩම්බරයිලු.මේ ඇයගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.