ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පුතා සහ සුරූපී ලේලියගේ ජායාරූප 25ක්

කුඩා කලසිටම ඇමරිකාවේ පදිංචිව එහි සිට අද්‍යාපනය හැදෑරු දමින්ද මනෝජ් රාජපක්ෂ මහතා 2011 වසරේ විවාහ වූයේ පව්ලේම ඤාති තරුණියක් සමග ඇය නමින් සෙව්වන්දි ලියනආරච්චි ඇය ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියගේ ඤාති දියණියක් වෙනවා.ඔවුන් දෙදෙනාම ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනයේ රාජකාරි කරනවා.මේ එම දෙපලගේ ආදරණීය ජායාරූප කිහිපයකි මේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.