ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී රොමේෂ් සුගතපාල ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප 30ක්

මුලින්ම රොමේෂ් කරළියට එන්නේ ලක්ෂාන් එක්ක.ලක්ෂාන් ඇමරිකාවේ පදිචියට යාමත් එක්ක රොමේෂ් තමන්ගේ ගමන තනියම යන්න පටන් ගන්නවා. නෙතු සැලුන කදුලින් දෑස තෙමි.මාගේ සුකොමල සද කෝමලී,ඒ වගේමයි වසරේ ජනප්‍රියම ගායනය දිගු දෑස දුටුවාම වගේ ගීත ගණනාවකින් ගායනා කල රොමේෂ් අදටත් ජනප්‍රියත්වය ඒ ලෙසම රඳවාගෙන තිබෙනවා.රොමේෂ් සුගතපාල ගේ අදෙරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක් දැන් අපි බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.‍

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.