තබ්ලා කිං පේෂල පුර්නිකා යලිත් වරක් උතුම් මව්පිය පදවි ලබයි මෙන්න එම අවස්ථාවේ ජායාරූප 20ක්

සියලුම තාල වාද්‍ය භාණ්ඩ ඇතුළුව තවත් වාදන භාණ්ඩ ගණනාවක්ම වාදනය කරන්න පුළුවන් දක්ෂයෙක් තමයි පේෂල කියන්නේ. නමුත් පේෂල වැඩිපුරම ජනප්‍රිය වෙන්නේ නිවේදකයෙක් විදියට. ඒ ‘ටීවී දෙරණ’ නාලිකාවේ ‘චැම්පියන් ස්ටාර්’ වැඩසටහනත් එක්ක.පේෂල, දෙවන වරට විවාහ වෙන්නේ පුර්නිකා පීරිස් සමග.පුර්නිකාගේ තෙවන විවාහය තමයි ඒ.සතුට පිරුණු පේෂල පූර්ණිකා ආදරණීය කැදැල්ල තමයි මේ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.