2021 වර්ෂයේ විවාහක රූ රැජිණ පුෂ්පිකා ද සිල්වාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 30ක්

2011 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලාංකික රූ රැජිණ කිරුල දිනා ගැනීමට සමත් වූ පුෂ්පිකා ද සිල්වා ඉන් දස වසරකට පසු 2021 වර්ෂයේ විවාහක රූ රැජිණ කිරුලත් හිමි‍ කර ගන්නවා.බොහෝ නිරූපිකාවන් රංගනයට පිවිසියත් පුෂ්පිකා රංගනයට ආවේ නෑ.ඒ ගැන ඇය කියන්නේ මම රඟපාන්න දක්ෂ නැහැ. ඒ නිසා රංගනයට ලොකු ආසාවක් නැහැ. ඒත් අපිට ලැබෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක වළක්වන්න බැහැනේ.” කියලා.මේ දවස්වල හැමෝම කතාවෙන පුෂ්පිකාගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක් දැන් අපි බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.