ජනප්‍රිය ටෙලි සිනමා තරු යුවළක් වන ගයාන් චතුරිකා ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ඡායාරූප 25ක්

පුංචි පැටව් කියන්නේ මල් වාගේ තමයි.ගයාන් චතුරිකාටත් දැන් පුංචි පැටව් දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා ඔවුන් දෙදෙනාට දැන් පුංචි දුවක් ඉන්නවා. ඒ වාගේම ගයාන්ගේ කලින් විවාහයේ බිරිඳ වන ෆර්ශිනාගේ වැඩිමහල් දරුවත් දැන් ගයාන් ළඟ ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා කියලයි කියන්නේ.ළඟදිම දවසක මේ දෙන්න ආයම පුංචි තිරයෙන් අපිට දැක ගන්න ලැබේවා කියන ගමන් ඔවුන්ගේ කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.