ව්‍යාපාර කටයුතු සමඟ කාර්ය බහුල වූ අමිලා නදීශානිගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ඡායාරූප 25ක්

සුපර්ස්ටර් තරු පොකුරින් බිහි වූ තවත් ජනප්‍රිය තරුවක් තමයි අමිලා නදීශානි කියන්නේ.එවගේම සංගීත ප්‍රසංගවලට නැතුවම බැරි ප්‍රසංග කලාවේ වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇතිකරගත් ජනප්‍රිය වගේම සුන්දර ගායිකාවක් තමයි අමිලා නදීශානි කියන්නේ. අමිලා මේ වනවිට ව්‍යාපාර කටයුතු වලටත් සම්බන්ද වෙලා කටයුතු කරන නිසා බොහොම කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්නේ.නමුත් ඇය කලා කටයුතු වලින් ඉවත් නොවන බවයි පවසන්නේ.මේ ඇයගේ සොඳුරු කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.