දෙමව්පියන්ගේ අඩි පාරේ යමින් රටේම ආදය දිනූ රයිනි චාරුකාගේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප 30 ක්

නීල කඳු ගැටේ ගීතයත් එක්ක රයිනි අපේ රටේ ගොඩක්ම ජනප්‍රය උනා රූකාන්ත ගුණතිලක සහ චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දක්ෂ වගේම ප්‍රවීණ ගායන යුවලක්. ඒ වගේම අපේ රටේ බොහෝ පිරිසක් ආදරය කරන කලා ශිලී යුවළක්.රයිනි‍ වෙනු‍වෙන්ම ඇය කුඩා කාලයේ අඤ්ඤා මුඤ්ඤා කියලා ගීතයකුත් රූකාන්ත මහත්තයා ගායනා කලා. රූකාගේ ඒ පුංචි දුව දැන් රටම දන්න ගායිකාවක් මේ ඇයගේ ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.