වර්ථමානයේ ලාංකික ජන සංගීතයේ සළකුණ සහන් රන්වලගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ඡායාරූප 30ක්

සිංහල ජන සංගීතය ගැන කතා කරනකොට ලයනල් රංවල ශූරීන් අමතක කළ නොහැකිම කෙනෙක්.එතුමන්ගේ ආදරණීය පුත්‍රයා විදිහට සහන් රංවලත් පියාගේ අඩි පාරේම යමින් ඔහු කළ මෙහෙවර ඉදිරියටම ගෙන යනවා. සහන් ප්‍රමුඛ රංවල බළකාය අපේ ජන සංගීතය ඇසුරෙන් නව නිර්මාණ කිරීමත් ,එකී නිර්මාණ අපේ ජන සංස්කෘතියේ විචිත්‍රත්වය ඇසුරු කරගෙන නූතන මාධ්‍ය වෙත රැගෙන ඒම මෙන් ම, මෙකී නිර්මාණ නූතන ලෝකය වෙත යොමු කිරීම ඔහුගේ අභිප්‍රායයි. අවුරුදු කාලේ කියන්නේ සහන් ගොඩක්ම කාර්ය බහුල වෙන කාලයක්.මේ ඔහුගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15.

16.

17.

18.

19