එදා වගේම තවමත් ඒ රුව ඒ හඬ තරුණයි නිරෝෂා විරාජිනී තනිව ගෙවන ජිවිතේ ඡායාරූප 30ක්

නිරෝෂා කියන්නේ 90 දශකයේ අපේ ගීත කෙතට පෑයූ පුන් සඳයි.ඇයගේ පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ ගීතයත් එක්ක ඇය අපේ රටේ අතිශයින් ජනප්‍රිය තරුව උනා.දැන් දශක තුනකට ආසන්නව ඇය ප්‍රසංග වේදිකාවේ නැතුවම බැරි ගායන ශිල්පිණියක්.නිරෝෂා දෙවරක් විවාහ උවත් එම විවාහ දෙකම අසාර්ථක උනා.දැන් වසර ගණනාවක් පුරා ඇය ගත කරන්නේ තනිකඩ ජීවිතයක්.මේ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිණී නිරෝෂා විරාජිනීගේ ලස්සනම ලස්සන ජායාරූප 30ක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.