තමන්ගේ පවුල් ජීවිතයට අංක එක ලබා දී තමන්ගේ අනෙක් කටයුතු කරන ලෝක රූ රැජිනවූ කැරොලයින්

බොහෝ දෙනෙකුගේ පවුල් ජීවිත දෙදරලා යන්න මූලික හේතුව තමයි තමන්ගේ පවුලට මුල්තැන නොදී තමන්ගේ අනෙකුත් වැඩකටයුතු වලට මුල් තැන ලබා දී කටයුතු කිරීමට යාම.2020 වසරේ  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නෙවාඩා හි ලාස් වේගාස් වල පැවති ලෝක විවාහක රූ රැජින තරගාවලියේ ජයග්‍රාහිකාව වූ කැරොලයින් ජූරි නම් එහෙම නෑ.ඇය මොන වැඩ තිබුණත් ගෙදර ආව ගමන් මෝබයිල් එක පැත්තක තියලා මුල්තැන දෙන්නේ ඇයගේ මහත්තයගේ හා දරුවගෙ වැඩවලට.මේ ආදර්ශමත් රූ රැජිණගේ සතුට පිරුණු කැදැල්ලේ ජායාරූප කිහිපයක් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.