වේදිකා නාට්‍ය වලින් රංගනයට පිවිසි ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී කසුනි කාවින්දිගේ සුන්දර ඡායාරූප 25ක්

අතීතයේ බොහෝ රංගන ශිල්පීන්ගේ තිඹිරිගෙය වූයේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවයි.අවාසනාවකට අද ඒ තත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. බොහෝ රංගන ශ්ල්පීන් කලාවට එන්‍නේ රියැලිටි වැඩසටහන් හරහා.එහෙම එන බොහෝ පිරිසක් ඉක්නින් රංගනය දාලත් යනවා.නමුත් කසුනි බිහි වන්නේ වේදිකා නාට්‍ය ශිලිනියක් විදිහට. මේ දිනවල ‘නාඩගම්කාරයෝ’ ටෙලිනාට්‍යයේ සරාගේ අක්කා ලෙස රඟපානවා.මේ ඇයගේ සුන්දර ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.