ලාබාල තරුණියක් සමග විවාහ වුන ජයසේකර අපොන්සුගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ඡායාරූප 20ක්

අපේ රටට අලුත් දෙයක් උනත් බටහිර රටවල නම් තමන්ගේ වයසට වැඩිය ලාබාල කෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්.දැන් දැන් අපේ රටෙත් ඒ විදිහෙ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා.ඒ විදිහට විව‍ාහ වූ කෙනෙක් තමයි ප්‍රහසන කළා ශිල්පියෙක් ලෙස කටයුතු කරපු ජයසේකර අපොන්සු.ඔහු විවාහ උනේ තමන්ට වැඩිය අවුරුදු 40 බාල තරුණියක් සමග.නමුත් ඔවුන් බොහොම සතුටින් ඉන්නවලු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.