පළමු විවාහයෙන් වෙන් වී හොඳම යාළුවා සමග විවාහ වුන සමනලීගේ ඡායාරූප 30ක්

ලංකාවේ නිලි රැජින වන මාලනී ෆොන්සේකා මහත්මියගේ නෑදෑ දියණියක් තමයි සමනලී ෆොන්සේකා කියන්නෙ සමනලී පළමු විවාහයෙන් දික්කසාද උනාට පස්සේ ඇය දෙවනි වර විවාහ උනේ ඇයගේ හොඳම යහළුවත් වූ ඉන්ද්‍රචාපා ලියනගේ සමඟයි. තමයි ඇය විවාහ උනේ. ඇයගේ ඉදිරි කලා කටයුතු වලට සුබ පතමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.