කේෂාන් ශෂින්ද්‍ර දෙවෙනි ඉනිමමේ අවන්තගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 20ක්

මෙගා ටෙලි නාට්‍ය අතරින් ලංකාවේ බිහි වූ දැවැන්තම නිර්මාණයක් තමයි දෙවෙනි ඉනිම කියන්නේ.ඒ වගේම රංගන ක්ෂේ්‍ත්‍රයට අලුත් මුහුණු ගණනාවක්ම දායාද වුනා ඒ අතරින් අනුහස්ගේ චරිතය රඟපාන රවීන් කනිෂ්ක සහ අවන්තගේ චරිතය රඟපාන කේෂාන් ශෂින්ද්‍ර ගොඩක් විශේෂයි.කේෂාන්ගෙත් පළමු විවාහය අසාර්ථක උනා.දැන් ඔහුගේ පෙම්වතිය තමයි මධූ මේ ඔවුන් දෙදෙනා දැන් ගෙවන සුන්දර ජීවිතය.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14