සුපස්ටාර් තරු මාවතේ ආ හිටපු සිහින කුමාරයා ශිහාන් ගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප 40ක්

සුපර්ස්ටාර පළමු අදියරේදී තමයි අපි ශිහාන්ව දැක්කේ ඊට පස්සේ අද වෙනකොට සුපර්ස්ටාරලා බොහෝ පිරිසක් විවිධ නාලිකාවල පවත්වපු රියැලිටි වැඩසටහන් ඔස්සේ බිහිකරා.නමුත් කොයි කාටත් වඩා එදා ඉඳන් අද වෙනතුරුම ශිහාන්ට ජනතා ආකර්ශනයෙන් නම් අඩුවක් නෑ.අද වෙනකොට ශිහාන් තිදරු පියෙක්.මේ ඔහුගේ ආදරණීය කැදැල්ලේ සොඳුරු ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Dayan Witharana Photography