2018 වසරේ විවාහක රූ රැජිණ දිනූ නර්මදා දරුවන් සමග ගෙවන සුන්දර ජීවිතයේ ජායාරූප 30ක්

2018 වසරේ ලංකාවේ විවාහක රූ රැජින කිරුල දිනු ඇය රොමේෂ් සුගතපාල සහ ලක්ෂාන් ගයනා කල ‘නීල දෑසේ’ කියන ගීතයේ මියුකිස් වීඩියෝ එකෙත් රඟපෑවා. නර්මදා යාපා අබේවර්ධනට එද‍ා වගේම ජනතා අකර්ශණය නොඅඩුව ලැබෙනවා.ඇය දෙවරක් විවාහ උවත් එම විවාහ දෙකම අසාර්ථක වෙනවා.අදවන විට නර්මදා දරුවන් දෙදෙනා සමග තනිවමයි ජීවත්වෙන්නේ.මේ ඇයගේ සුන්දර ජාය‍ාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.