ප්‍රසංග වේදිකාවට නැතිවම බැරි කොරින් අල්මේදාගේ ආදරණිය කැදැල්ලේ ජායාරූප 25ක්

බටහිර ගායිකාවකගේ කටහඬකට උරුම කියන ඇයට බටහිර ගීත ගායනා කිරීමේ ඉතා හොඳ හැකියාවක්ද තිබෙනවා.ප්‍රසංග වේදිකාවටත් කොරින් නැතිවම බැරි කෙනෙක්.වසර තුනක පටන් ඉඳලා නෝජා වීරසිංහ මහත්මිය යටතේ තමන් යෝග අභ්‍යාස හදාරන බවත් කායික මානසික නීරෝගීතාවයට යෝගී ව්‍යායාම ඉතාම හොඳ දෙයක් බවයි ඇයගේ අදහස.මේ කොරින් අල්මේදාගේ ලස්සන ජායාරූප කිහිපයක්.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24