තමන්ගේ බර්ත් ඩේ එක ගෙදර අයත් එක්ක පේෂල සැමරුවේ මෙහෙමයි ජායාරූප 25ක්

ඔහු දක්ෂ තබ්ලා වාදකයෙක්.ඒ වගේම දක්ෂ නිවේදන ශිල්පියෙක්. පේෂල මනෝජ් කීවහම ඒ නමට බොහෝ පිරිසක් ආදය කරන්නේ ඔහුගේ දක්ෂතාවය නිසාමයි.දෙරණ චැම්පියන් ස්ටාර් ඔහු ‍ජනතාව අතරට ගිය ප්‍රධාන වැඩසටහනයි.ළඟදි ආපු පුංචි අමුත්තා ඔහුගේ පුංචි පුතා නිසා ඔහුගේ කැදැල්ල දැන් තවත් ලස්සන වෙලා.පව්ලේ හැමෝම එක්ක පේෂල තමන්ගේ උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි.මේ එහි ජායාරූප කිහිපයක්. න ගමන්ම මේ ආදරණීය කැදැල්ලට හැමදාමත් මේ වගේම ආදරෙන් සතිටින් ඉන්න ලැබේවා කියලා හඳවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

16.